فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی گفت: کاهش طول ماندگاری دانشجویان در دانشگاه و ارتقای توانمندی هیئت علمی و برگزاری کارگاه‌ها از برنامه‌های آموزشی دانشگاه خوارزمی در سال ۹۴ است.

جعفرکیوانی در گفتگو با خبرنگار دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»،درباره وضعیت دانشگاه خوارزمی گفت: دانشگاه خوارزمی درحال حاضر ۱۴ دانشکده دارد، ۱۱ دانشکده از قبل فعال بوده و سه دانشکده هم پس از ادغام دانشگاه علوم اقتصادی اضافه شده است.

وی با اشاره به دو پردیس دانشگاه خوارزمی گفت: دو پردیس بین الملل در تهران و کرج وجود دارد و ۳۶ درصد از افرادی که در این دانشگاه دوره کار‌شناسی خود را گذرانده‌اند دوره ارشد را در دانشگاه‌های دولتی می‌گذرانند و بیش از ۷۰ درصد دانشجویان ما در مقطع کار‌شناسی به مقطع ارشد می‌روند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی بیان داشت: از نظر عملکرد آموزشی درسطح بسیار بالایی قرار داریم چرا که استانداردهای آموزشی را رعایت می‌کنیم و یکی از اهداف ما ارتقاء شاخصه‌های کیفی آموزشی است.

وی افزود: در جهت رسیدن به شاخص‌های کیفی آموزشی، برنامه‌های راهبردی دانشگاه را برنامه ریزی کرده‌ایم که از جمله آن‌ها می‌توان به کاهش پول ماندگاری دانشجویان در دانشگاه، بهبود شاخص سرانه آموزشی، تعمیر تجهیزات و خوابگاه‌های دانشگاهی می‌باشد.

کیوانی با اشاره به ارتقاء توانمندی اعضای هیئت علمی گفت: تشکیل کارگروه‌ها و برگزاری کارگاه‌ها، مناسب سازی رشته‌ها متناسب با نیاز جامعه از دیگر برنامه‌های ما می‌باشد.

وی در ادامه بیان داشت: ما به سمت رشته‌های میان رشته‌ای رفته‌ایم و مجوز چندین رشته میان رشته‌ای را گرفته‌ایم.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی در خصوص دانشجویان بورسیه دکترا گفت: حدود ۱۶۰ الی ۱۷۰ نفر دانشجویان بورسیه دکترا در این دانشگاه تحصیل می‌کردند که از سازمان امور دانشجویان نامه‌ای آمد و برای آن‌ها تعیین تکلیف کرد که تعدادی از آن‌ها به دلیل مدرک کار‌شناسی یا کار‌شناسی ارشد نامعتبر قطع تحصیل می‌شدند ولی تعدادی از آن‌ها می‌توانستند به صورت هزینه شخصی به تحصیل ادامه دهند.

 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی گفت: کاهش طول ماندگاری دانشجویان در دانشگاه و ارتقای توانمندی هیئت علمی و برگزاری کارگاه‌ها از برنامه‌های آموزشی دانشگاه خوارزمی در سال ۹۴ است.

جعفرکیوانی در گفتگو با خبرنگار دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»،درباره وضعیت دانشگاه خوارزمی گفت: دانشگاه خوارزمی درحال حاضر ۱۴ دانشکده دارد، ۱۱ دانشکده از قبل فعال بوده و سه دانشکده هم پس از ادغام دانشگاه علوم اقتصادی اضافه شده است.

وی با اشاره به دو پردیس دانشگاه خوارزمی گفت: دو پردیس بین الملل در تهران و کرج وجود دارد و ۳۶ درصد از افرادی که در این دانشگاه دوره کار‌شناسی خود را گذرانده‌اند دوره ارشد را در دانشگاه‌های دولتی می‌گذرانند و بیش از ۷۰ درصد دانشجویان ما در مقطع کار‌شناسی به مقطع ارشد می‌روند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی بیان داشت: از نظر عملکرد آموزشی درسطح بسیار بالایی قرار داریم چرا که استانداردهای آموزشی را رعایت می‌کنیم و یکی از اهداف ما ارتقاء شاخصه‌های کیفی آموزشی است.

وی افزود: در جهت رسیدن به شاخص‌های کیفی آموزشی، برنامه‌های راهبردی دانشگاه را برنامه ریزی کرده‌ایم که از جمله آن‌ها می‌توان به کاهش پول ماندگاری دانشجویان در دانشگاه، بهبود شاخص سرانه آموزشی، تعمیر تجهیزات و خوابگاه‌های دانشگاهی می‌باشد.

کیوانی با اشاره به ارتقاء توانمندی اعضای هیئت علمی گفت: تشکیل کارگروه‌ها و برگزاری کارگاه‌ها، مناسب سازی رشته‌ها متناسب با نیاز جامعه از دیگر برنامه‌های ما می‌باشد.

وی در ادامه بیان داشت: ما به سمت رشته‌های میان رشته‌ای رفته‌ایم و مجوز چندین رشته میان رشته‌ای را گرفته‌ایم.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه خوارزمی در خصوص دانشجویان بورسیه دکترا گفت: حدود ۱۶۰ الی ۱۷۰ نفر دانشجویان بورسیه دکترا در این دانشگاه تحصیل می‌کردند که از سازمان امور دانشجویان نامه‌ای آمد و برای آن‌ها تعیین تکلیف کرد که تعدادی از آن‌ها به دلیل مدرک کار‌شناسی یا کار‌شناسی ارشد نامعتبر قطع تحصیل می‌شدند ولی تعدادی از آن‌ها می‌توانستند به صورت هزینه شخصی به تحصیل ادامه دهند.

منبع: خبرگزاری دانشجو