فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش گفت: تحلیل نتایج امتحانات نهائی بهترین معیار برای سنجش و ارزیابی کل نظام آموزشی است.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان فارس ، عبدالرسول عمادی در نشست هم اندیشی با مسئولین سنجش نواحی چهارگانه شیراز ، مرودشت ، زرقان ، اداره استثنایی و کارکنان اداره سنجش آموزش و پرورش فارس گفت : تحلیل نتایج امتحانات نهائی بهترین معیار برای سنجش و ارزیابی کل نظام آموزشی است . عمادی با اشاره به سابقه 50 ساله طراحی سوال در ایران گفت: بر این اساس ،در حد قابل قبولی اصول و فنون طراحی سوال رعایت شده و به استاندارد نزدیک است و می تواند معیار و ملاک خوبی برای ارزشیابی و تجزیه و تحلیل فعالیتهای آموزشی باشد. وی افزود : این تجزیه و تحلیل فرصت خوبی برای مقایسه مدارس ، مناطق و شهرستانها وهمچنین مقایسه رشته ها ودروس مختلف با یکدیگر می باشد. عمادی ، امکان بررسی توانمندی نیروهای انسانی و ارزیابی عملکرد مدیران مدارس و ادارت و کارشناسان را از دیگر مزایای تجزیه و تحلیل فعالیت های آموزشی دانست. رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش گفت: اگر مشکل ارزشیابیهای مستمر در طول سال توسط معلم حل نشود امتحانات نهائی نتایج چندانی به بار نمی آورد. عمادی گفت: در مناطق رتبه اول در استانها ،رابطه معنادار و خوبی بین نتایج امتحانات کتبی نهائی و نمرات مستمر وجود دارد .

منبع: مرکز سنجش آموزش و پرورش