فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی خبر داد: کلاسهای آموزشی از امروز پنجم اردیبهشت دایر است و اعضای هیات علمی با حضور هر تعداد دانشجو تدریس خواهند کرد .

دکتر کیوانی در گفتگو با خبرنگار دانشگاهی ایسنا، از برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشگاه خبر داد و گفت: طبق مصوبات این جلسه، محل تحصیل دانشجویان شاغل به تحصیل دانشکده های مدیریت، اقتصاد و علوم مالی مانند گذشته در تهران خواهد بود.

وی افزود: دانشگاه خوارزمی از مهر ماه سال 94 در تمام رشته ها و گرایش های موجود دانشکده های مذکور درخواست پذیرش دانشجو دارد و محل تحصیل آنها نیز در تهران خواهد بود.

معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی با تاکید بر اینکه کلاس های آموزشی از 5 اردیبهشت ماه 94 طبق روال معمول تشکیل خواهد شد،ادامه داد: اعضای هیات علمی با حضور هر تعداد دانشجو تدریس خواهند کرد و با غایبان طبق مقررات آموزشی رفتار می گردد.

کیوانی در پایان خاطرنشان کرد: دانشجویان شاغل به تحصیل فعلی دانشکده های یاد شده پس از اتمام تحصیل مدرک آنان به انتخاب شخص دانشجو با یکی از عناوین دانشگاه خوارزمی یا دانشگاه علوم اقتصادی خواهد بود. هم چنین اعضای هیات علمی دانشکده های مذکور در تهران حضور خواهند داشت.

منبع: خبرگزاری ایسنا