فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010
به گزارش گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران، براساس تقویم آموزشی نیم سال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۴ دانشگاه بهشتی، فرایند انتخاب واحد دانشجویان از ۷ شهریور ماه آغاز و تا ۱۰ شهریور ادامه خواهد داشت.
کلاس ها از ۱۴شهریور ماه آغاز می شوند، حذف و اضافه ۲۱ و ۲۲ شهریور ماه، آخرین مهلت حذف تکدرس شنبه ۱۴آذرماه، پایان کلاس ها ۲ دیماه و امتحانات ۵ الی ۱۹ دی ماه برگزار می شود. همچنین  امتحانات دروس معارف ۶ و ۱۵ دیماه خواهد بود.
براساس تقویم آموزشی نیم سال دوم ۹۵-۹۴ دانشگاه شهید بهشتی، انتخاب واحد دانشجویان از ۲۶ دی ماه آغاز و تا  ۲۹ دی‌ماه ادامه خواهد داشت.
شروع کلاس ها از سوم بهمن ماه، حذف و اضافه ۱۱ بهمن ماه، آخرین مهلت حذف تکدرس ۱۸ اردیبهشت ۹۵ و پایان کلاس ها ۵ خرداد ۹۵خواهد بود. امتحانات نیز ۸ الی ۲۲ خرداد۹۵ برگزار می شود. امتحانات دروس معارف۹ و ۱۸ خرداد برگزار خواهد شد.
منبع:باشگاه خبرنگاران