فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

تقویم دانشگاهی سال تحصیلی ۹۵-۹۴ دانشگاه علامه مصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تقویم دانشگاهی سال تحصیلی ۹۵-۹۴ دانشگاه علامه طباطبایی مصوب یکصد و چهل و یکمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه اعلام شد .

تقویم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۹۴

ثبت نام : از ۱۱ تا ۱۷ شهریور ماه ۹۴

شروع کلاسها :۲۱ شهریور ماه ۹۴

حذف و اضافه : از ۲۸ شهریور ماه تا ۵ مهرماه ۹۴

نظارت و بررسی پرونده های بلاتکلیف، مشروطی، فارغ التحصیل و… : از ۱۶ تا ۲۷ آبان ماه ۹۴

حذف اضطراری:  ۲۲ آذرماه ۹۴

پایان کلاس ها : ۹ دی ماه ۹۴

امتحانات :از ۱۲ تا ۲۳ دی ماه ۹۴

تقویم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۴

ثبت نام : از۳ تا ۸ بهمن ماه ۹۴

شروع کلاس ها :۱۰ بهمن ماه ۹۴

نظارت و بررسی پرونده های بلاتکلیف، مشروطی، فارغ التحصیل و…:از ۱۵ تا ۲۲ اسفند ماه ۹۴

حذف اضطراری : ۲۵ اردیبهشت ماه ۹۵

پایان کلاس ها :  ۱۲ خرداد ماه ۹۵

امتحانات :از ۱۶ تا ۲۹ خرداد ماه

منبع:خبرگزاری مهر