فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010
امکان ثبت پایان‌نامه برای ۴۹۰ دانشگاه و موسسه آموزش عالی در وبگاه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ايران فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، از بهمن ماه سال ۱۳۸۷ کار ثبت پایان‌نامه در پایگاه پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تكمیلی آغاز شده و از آن زمان تاکنون بیش از ۲۱۷ هزار پایان‌نامه در این پایگاه به ثبت رسیده که از این میان نزدیک به ۱۷۶ هزار پایان‌نامه به تایید دانشگاه رسیده است.

بر اساس گزارش گروه ارتباطات و فراهم‌آوری ایرانداک، تاکنون بیش از ۱۹۴ هزار پیشنهاده – پروپوزال- نیز در این پایگاه ثبت شده که بیش از ۶۰ هزار پیشنهاده توسط دانشگاه‌ها تایید شده است.

در این میان، ۱۶۲ هزار و ۹۵۵ پایان‌نامه در مقطع كارشناسی ارشد و ۱۲ هزار و ۹۱۲ پایان‌نامه در مقطع دكتری بوده است.

بیشترین پایان‌نامه ‌های ثبت شده در پایگاه ثبت پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلات تکمیلی مربوط به گروه علوم انسانی  با ۷۲ هزار و  ۹۷۰ رکورد بوده و پس از آن به ترتیب گروه فنی و مهندسی با ۳۷ هزار و ۵۰ رکورد، گروه علوم پایه با ۳۶ هزار و  ۵۱۹ رکورد، گروه کشاورزی با ۱۸ هزار و ۹۷۶ رکورد، گروه هنر با ۶ هزار و ۴۲۹ رکورد و گروه علوم پزشکی با سه هزار و ۹۲۴ رکورد، قرار دارند.

افزون بر دانشگاه‌ها و موسسات وزارت علوم، تاکنون بیش از ۳۳ دانشگاه علوم پزشکی نیز اقدام به ثبت پایان‌نامه‌های خود در پایگاه ایرانداک کرده اند.

منبع:خبرگزاری مهر