فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010
دکتر جواد هروی رئیس کمیته آموزش عالی مجلس در گفتگو باخبرنگار دانشگاهی باشگاه خبرنگاران،با اشاره به وضعیت نامناسب پردیس‌های بین‌الملل افزود:تاسیس واحدهای پردیس‌های دانشگاهی با هدف در‌آمدزایی برای دانشگاه‌ها و جذب دانشجوی خارجی به این مراکز بود.
وی گفت: آنچه تحقق نیافت حضور دانشجوی خارجی در این مراکز است به گونه‌ای که در برخی از پردیس‌های بین‌الملل حتی یک دانشجوی خارجی هم وجود ندارد.
رئیس کمیته آموزش عالی مجلس با بیان اینکه به منظور ساماندهی آموزش عالی بازدید‌های مکرری از پردیس‌های بین‌الملل صورت می‌گیرد، خاطرنشان کرد:‌ در این بازدید‌ها شاهد وضعیت اسفناک این مراکز هستیم به گونه‌ای که پذیرش در واحدهای پردیس بین‌الملل بدون کنکور است و تنها اخذ شهریه‌های بالا به چشم می‌خورد به گونه‌ای که به نظر می‌رسد دلایل اقتصادی و تجاری بیش از انگیزه‌های علمی در این مراکز حاکم است.
هروی تاکید کرد: وضعیت کنونی این مراکز با اساسنامه آنها بسیار در تضاد است و علاوه بر اینکه در حوزه جذب دانشجوی خارجی ناموفق بوده‌اند به لحاظ کیفیت پایین آموزش، نبود امکانات پژوهشی، آزمایشگاهی و فضاهای نامناسب شرایط نابسامانی را ایجاد کرده‌اند.
وی در ادامه به نگرانی هر دو وزارتخانه علوم و تحقیقات و بهداشت و درمان در خصوص پردیس‌های بین‌الملل اشاره کرد و گفت: دانشگاه‌های بی کیفیت در کشور باید منحل شوند و در راس این برنامه پردیس‌های بین‌الملل قرار دارند.
منبع:باشگاه خبرنگاران