فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

جدول برنامه زمانی آزمونهای سال ۱۳۹۶ سازمان

نام آزمون ثبت‌نام برگزاری آزمون
از تا
دکتری Ph.D سه‌شنبه ۹۵/۹/۱۶ دوشنبه۹۵/۹/۲۲ جمعه ۹۵/۱۲/۶
کارشناسی ارشد چهارشنبه ۹۵/۱۰/۱ سه‌شنبه ۹۵/۱۰/۷ پنج‌شنبه ۹۶/۲/۷

و جمعه ۹۶/۲/۸

سراسری سه‌شنبه ۹۵/۱۱/۱۹ پنج‌شنبه ۹۵/۱۱۲۸ پنج‌شنبه ۹۶/۴/۱۵

و جمعه ۹۶/۴/۱۶

فنی و حرفه‌ای کاردانی نظام جدید یکشنبه ۹۶/۲/۲۷ ثبت‌نام و انتخاب رشته یکشنبه ۹۶/۲/۳۱ جمعه ۹۶/۵/۱۳
کارشناسی ناپیوسته یکشنبه ۹۶/۳/۷ ثبت‌نام و انتخاب رشته شنبه ۹۶/۳/۱۳ جمعه ۹۶/۵/۱۳