فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010
رییس هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی گفت: ۸ هزار عضو هیات علمی جدید در سال ۹۴ در دانشگاه‌های کشور جذب می‌شوند.

به گزارش ايرنا، دكتر محمدعلی کی‌نژاد افزود: اکنون 70 هزار نفر عضو هیات علمی دانشگاه‌های کشور هستند که حدود 34 هزار نفر آنان در دوره 6 ساله فعالیت هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، جذب هیات علمی دانشگاه‌ها شده‌اند.

وی افزود: بر اساس نقشه جامع علمی کشور و تعریف نسبت استاد به دانشجو، حدود 20 هزار عضو هیات علمی کم داریم که در سال جاری 8 هزار نفر جذب می‌شوند. 2 هزار نفر از اين تعداد در دانشگاه‌های تحت نظارت وزارت علوم، يكهزار نفر در دانشگاه‌هاي وزارت بهداشت و 5 هزار نفر نیز دردانشگاه آزاد اسلامی جذب خواهند شد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: جذب هیات علمی دانشگاه‌ها تنها از طریق فراخوان و پس از بررسی سوابق علمی و صلاحیت عمومی افراد، دو بار در هر سال صورت می‌گیرد.

منبع:همشهری آنلاین