فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبر گزاری فارس،با توجه به شیوه نامه حمایت از انجام فرصت مطالعاتی داخل کشور اعضای هیأت علمی و هماهنگی بین وزارت علوم و وزارت صنعت مقرر شده است تا رؤسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها اعضای هیأت علمی داوطلب برای انجام فرصت مطالعاتی در واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری را معرفی کنند.

فرصت مطالعاتی مأموریتی است که به اعضای هیأت علمی واجد شرایط داده می‌شود تا برای مدتی معین به منظور انجام پژوهش در زمینه‌های خاص در واحد متقاضی حضور یابند و آن واحد می‌تواند پروژه مورد پژوهش را اعلام کند.

بر این اساس واحد متقاضی متعهد می شود تا دستمزد ماهانه به میزان صددرصد حقوق و مزایای عضو هیأت علمی را بر اساس اعلام دانشگاه و تأیید وزارت علوم پرداخت کند و اعزام عضو هیأت علمی به خارج از کشور با هزینه واحد صنعتی در صورت لزوم به مدت حداکثر یک ماه برای بازدید از واحدهای صنعتی مشابه برای فرصت مطالعاتی 12 ماهه صورت می‌گیرد.

فرصت مطالعاتی تمام وقت است و عضو هیأت علمی ملزم به رعایت قوانین ایمنی و مالکیت فکری حاصل از کار پژوهشی است و هر سه ماه یکبار نیز باید گزارش پیشرفت کار را به مرکز آموزشی و واحد متقاضی ارائه و در پایان یک سمینار یک روزه از یافته‌های علمی خود برای واحد متقاضی و وزارت صنعت برگزار کند.

منبع:خبرگزاری فارس