فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

هلند با بحران دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تقلبی روبروست و برای حل این مشکل به چاره ای جدی می اندیشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فعالیت چندین دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی جعلی در هلند که می تواند وجه علمی این کشور را تحت تأثیر قرار دهد، وزارت آموزش کشورهای لاله های نارنجی به زودی جریمه های سنگینی برای متخلفان اعلام خواهد کرد.

این وزارتخانه اعلام کرده که برای مقابله با این روند نگران کننده جریمه های سنگینی تا۸۱۰ هزار یورو در نظر خواهد گرفت.

وزارت آموزش هلند در عین حال نسبت به مراکزی که خود را به دروغ دانشگاه معرفی می کنند ابراز نگرانی کرده است.

باسمایکر – وزیر آموزش هلند در این خصوص گفت: این نوع از مراکز عملکرد آموزش عالی هلند را مخدوش می کنند.

مستندات موجود حکایت از آن دارند که این نوع مراکز جعلی برای اعطای مدارکی که آنها هم تقلبی هستند پولهای کلانی از دانشجویان می گیرند درحالی که عملا هیچگونه ارزش قانونی ندارند.

بر اساس قانون جدیدی که در هلند به اجرا در می آید تنها دانشگاهها و کالجهایی که وجه قانونی آنها تأیید شده است، مجوز اعطای مدارک لیسانس و فوق لیسانس به دانشجویان را خواهند داشت.

منبع: خبرگزاری مهر