فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010
معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور از طریق برگزاری سمینارهای ویژه داوطلبان کنکور سراسری نسبت به جذب هدفمند دانشجو باتوجه به نیازها اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر باقر لاریجانی در چهارمین جلسه شورای مدیران معاونت آموزشی وزارت بهداشت بر لزوم توجه به تربیت نیروی انسانی براساس نیازهای بومی کشور بر لزوم آگاه سازی داوطلبان کنکور سراسری از نیازهای کشور در حوزه علوم پزشکی و معرفی رشته های این حوزه تاکید کرد.

وی اظهار داشت دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور از طریق برگزاری سمینارهای ویژه داوطلبان کنکور سراسری ضمن معرفی رشته های علوم پزشکی به ایشان و ترسیم آینده شغلی این رشته ها نسبت به جذب هدفمند دانشجو باتوجه به نیازهای قطب ها اقدام کنند. 

معاون آموزشی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های حوزه آموزش بازبینی کوریکولوم آموزشی کلیه رشته های علوم پزشکی کشور باتوجه به پیشرفت آموزش پزشکی در سطح دنیا است.

وی با تاکید بر لزوم توسعه بین الملل آموزش پزشکی گفت تدابیری اتخاذ شده تا در راستای گسترش تربیت دانشجویان خارجی در کشور، دانشگاههای متولی این امر در سطح بین الملل معرفی شده و در برنامه های اعتباربخشی بین المللی وارد شوند.

لاریجانی از توسعه ارتباطات مجازی معاونت آموزشی با دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد و گفت با تشکیل شورای IT معاونت آموزشی و استفاده از تجربیات اساتید مجرب در این زمینه طی چند ماه آینده زمینه های توسعه ارتباط مجازی با مراجعین، دانشگاههای علوم پزشکی و سازمان های ذیربط فراهم می شود. 

در این جلسه به برنامه آمایش سرزمینی و ظرفیت های ایجاد شده در کشور اشاره شد و معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار داشت به زودی دبیرخانه اجرایی سازی سند آمایش سرزمینی در معاونت آموزشی تشکیل شده و کلیه برنامه های مرتبط این معاونت باتوجه به سند مذکور بازسازماندهی خواهد شد.

منبع:خبرگزاری مهر