فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

رئیس دانشگاه آزاد شاهرود گفت: امروزه دانشگاه آزاد شاهرود به عنوان یک رسالت مهم آموزشی به دنبال رشته های تلفیقی و چند نظمی است تا هم تقاضای جامعه را پاسخ داده باشد و هم در بسط و توسعه رشته های مختلف موفق تر ظاهر شود.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه سمنان، دکتر احمد دزیانیان در همایش ملی «کاربردعلوم ورزشی تلفیقی در ارتقاء ورزش و سلامت جامعه» گفت: یکی از مثالهای عینی در زمینه تلفیق رشته های مختلف با یکدیگر کاربرد مهندسی در پزشکی است و اکنون می بینیم که بسیاری از بیماران کلیوی توسط دستگاه دیالیز که با همکاری متخصصین رشته های پزشکی و مهندسی ، طراحی و ساخته شده،به حیات خود ادامه می دهند.

وی با اشاره به اینکه ورزش و به دنبال آن سلامتی نقش محوری و اساسی در زندگی روزمره ما دارد و اگر سلامتی ما تهدید شود تمام فعالیت های ما نیز دچار مشکل خواهند شد اظهار کرد: جنبه های مختلف ورزش در زمینه حرکات فیزیکی، فیزیولوژیک، بیومکانیک و گرایش های مختلف آن می تواند نقش مهمی در زندگی انسان ها ایفا کند .

این استاد دانشگاه با اشاره به اهمیت ورزش در زندگی شهروندان، اضافه کرد: باید به ورزش نگاه علمی و دقیق تری شود و نقش آن در زندگی پررنگ تر گردد .

وی با اشاره به اینکه با ورود تکنولوژی به زندگی مردم ، فعالیتهای روزانه به شدت کاهش پیدا کرده است خاطرنشان کرد: اگر چه با ورود تکنولوژی، کیفیت زندگی ارتقاء یافته است ولی با کاهش فعالیتهای مثمرثمر در طول روز، بیماریهای روحی و جسمی افزایش یافته و سلامت بشر را تهدید می کنند .

وی با تاکید بر اینکه باید به ورزش نگاه علمی و دقیق تری شود و نقش آن در زندگی پررنگ تر گردد بیان کرد: امروز با توجه به گسترش علم در حوزه های مختلف ما شاهد انفجار اطلاعاتی هستیم. به عبارت دیگر می توان گفت یکی از فرایندهای مهم توسعه و گسترش علم، ارتباط علوم مختلف با یکدیگر است.

وی در پایان با اشاره به جنبه های مختلف ورزش در زمینه حرکات فیزیکی، فیزیولوژیک، بیومکانیک و گرایش های مختلف مرتبط با رشته ورزشی خاطرنشان کرد: توجه به جنبه های فوق می تواند نگاه تخصصی و ویژه تری به موضوع ورزش ایجاد کند.

منبع:خبرگزاری ایسنا