فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

تاسیس: بهمن ماه 1313

اهداف:

 • توسعه و تقویت استقلال دانشگاه
 • ارتقاء جایگاه منطقه ای و بین المللی دانشگاه
 • افزایش بهره وری
 • کاهش جو تنش سیاسی و ایجاد انگیزه و هیجان مثبت در دانشگاهیان
 • ارتقاء توان و روحیه نو آوری و کارآفرینی
 • افزایش میزان انطباق فعالیت های پژوهشی با نیازهای کشور

 

تجهیزات و امکانات: تدریس استادان بنام و بلند مرتبه ،تحصیل دانشجویان ممتاز، پیوند و تعامل با دستگاههای اجرایی و موسسات و شرکت های صنعتی ، اداری ، اجرایی و…،داشتن کتابخانه ها و آزمایشگاه های غنی و مجهز، تعدد رشته ها و دانشکده ها و موسسات پیوسته و وابسته ، واقع شدن در پایتخت و در مرکز شهر و…

 

سطح علمی:رتبه اول در رتبه بندی دانشگاه های جامع تهران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران، رتبه 235 جهان در زیر گروه مهندسی و تکنولوژی و 294 در زیر گروه علوم طبیعی

 

اعضای هیات علمی:در حال حاضر1437 نفر

 

پردیس ها و دانشکده ها:

 • دانشکده ادبیات و علوم انسانی
 • دانشکده اقتصاد
 • دانشکده الهیات و معارف اسلامی
 • پردیس ابوریحان
 • پردیس بین المللی کیش
 • پردیس دانشکده های فنی
 • پردیس علوم
 • پردیس فارابی
 • پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
 • دانشکده منایع طبیعی
 • پردیس هنرهای زیبا
 • دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • دانشکده جغرافیا
 • دانشکده حقوق و علوم سیاسی
 • دانشکده دامپزشکی
 • دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
 • دانشکده زبانها و ادبیات خارجی
 • دانشکده علوم اجتماعی
 • دانشکده کارآفرینی
 • دانشکده محیط زیست
 • دانشکده مدیریت
 • مرکز پژوهشی بین المللی بیابان
 • مرکز تحقیقات بیوشیمی-بیوفیزیک
 • دانشکده مطالعات جهان
 • موسسه ژئوفیزیک
 • دانشکده علوم و فنون نوین

     آدرس الکترونیکی: http://www.ut.ac.ir