فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

تاسیس: 1353

اهداف:

 • همگانی کردن آموزش عالی و ارتقای سطح علمی و فرهنگی جامعه
 • فراهم آوردن زمینه استفاده از امکانات بالقوه
 • تربیت بخشی از نیروهای متخصص مورد نیاز جامعه

 

تجهیزات و امکانات: اساتید و دانشمندان، پژوهشکده‌ ها، پارک علم و فناوری، آزمایشگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی مدرن و کامل، مراکز و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی

سطح علمی: رتبه پانزدهم در بین دانشگاه های کل کشور، براساس رتبه‌بندی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران

اعضای هیات علمی: در حال حاضر 608 نفر

دانشکده ها:

 • دانشکده علوم انسانی
 • دانشکده اقتصاد و مدیریت
 • دانشکده شیمی
 • دانشکده فیزیک
 • دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر
 • دانشکده علوم پايه
 • دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر
 • دانشکده مهندسی شیمی ، نفت وگاز
 • دانشکده مهندسی عمران
 • دانشکده مهندسی مکانیک
 • دانشکده مهندسي مواد و متالوژی
 • دانشکده صنایع
 • پردیس علوم و فنآوریهای نوین
 • دانشکده نانو فنآوری
 • دانشکده بیو فنآوری
 • دانشکده مهندسی نفت
 • دانشکده مهندسی انرژی های نوین
 • دانشکده مهندسی هوافضا
 • دانشکده کویر شناسی
 • دانشکده گردشگری
 • دانشکده هنر
 • دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي
 • دانشکده دامپزشكي و دامپروري

آدرس الکترونیکی: www.semnan.ac.ir