فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

تاسیس: 1338

اهداف:

 • ارائه شيوه‌هاي نوين آموزشي
 • تربيت نيروهاي متخصص جوان کشور
 • ایجاد امکانات آموزشي و پژوهشي مناسب

 

تجهیزات و امکانات: اساتید مجرب و محققان برجسته، مراکز علمی و تحقیقاتی و همچنين قطب‌هاي علمي و تخصصی

 

سطح علمی: رتبه نهم کشوری براساس رتبه‌بندی دانشگاه های جامع تهران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران با جایگاه 1367 جهانی

 

اعضای هیات علمی: 690 نفر

 

پردیس و دانشکده ها:

 • دانشکده علوم زمین
 • دانشکده علوم زیستی
 • دانشکده فیزیک
 • دانشکده علوم ریاضی
 • دانشکده شیمی
 • دانشکده معماری و شهر سازی
 • دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر
 • دانشکده مهندسی برق
 • دانشکده مکانیک و انرژی
 • دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
 • دانشکده آب و محیط زیست
 • دانشکده مهندسی آب و محیط زیست
 • دانشکده هسته ای
 • دانشکده مهندسی هسته ای
 • دانشکده انرژی و فناوریهای نوین
 • دانشکده الهیات و ادیان
 • دانشکده حقوق
 • دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
 • دانشکده مدیریت و حسابداری
 • دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
 • پردیس علمی، تحقیقاتی زیراب
 • پردیس دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

آدرس الکترونیکی: www.sbu.ac.ir