فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

تاسیس: 1356

اهداف:

 • اجتناب از ساختار رایج و کلاسیک دانشگاهی،
 • سازماندهی و تمرکز دادن فعالیتهای آکادمیک بر روی مسائل فناوری مهم کشور ایران
 • ایجاد سازمانی مبنی بر فرهنگ ایرانی و ویژگی‌های جامعه ی ایرانی

تجهیزات و امکانات: استادان و پژوهشگران، پژوهشکده ها و مراکز پژوهشی، هسته های پژوهشی و قطب های علمی، آزمايشگاه های مرکزي و مراکز کارآفرینی

سطح علمی: رتبه چهارم در بین دانشگاه های کل کشور، براساس رتبه‌بندی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران

اعضای هیات علمی: در حال حاضر 440 نفر

دانشکده ها:

 • دانشکده فیزیک
 • دانشکده مهندسی مواد
 • دانشکده ریاضی
 • دانشکده مهندسی معدن
 • دانشکده شیمی
 • دانشکده مهندسی عمران
 • دانشکده حمل و نقل
 • دانشکده مهندسی مکانیک
 • دانشکده پردیس دانشگاه
 • دانشکده مهندسی کشاورزی
 • دانشکده مهندسی شیمی
 • دانشکده مهندسي منابع طبیعی
 • دانشکده مهندسی نساجی
 • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
 • دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها

آدرس الکترونیکی: www.iut.ac.ir