فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

به گزارش خبرنگار دانشگاه”خبرگزاری دانشجو” ، در ادامه کارشکنی های سازمان امور دانشجویان، دانشگاه علم و صنعت در اقدامی عجیب از ثبت نام دانشجویان بورسیه ممانعت کرد.

بر اساس این گزارش ثبت نام دانشجویان بورسیه ملزم به ارائه حکم بورسیه از سوی سازمان امور دانشجویان شده است.

گفتنی است، سازمان امور دانشجویان نیز این حکم را در اختیار دانشجویان بورسیه قرار نمی دهد و از این کار طفره می رود.

 

منبع:خبرگزاری دانشجو