فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

دانشگاه های فرانسه | رتبه بندی دانشگاه های فرانسه در جهان | دانشگاه های تایید شده فرانسه توسط وزارت علوم | دانشگاه های برتر کشور فرانسه


دانشگاه های فرانسه

کشور فرانسه یکی از برترین کشورهایی می باشد که متقاضیان برای ادامه تحصیل در خارج از کشور انتخاب می کنند .

از همین رو به معرفی دانشگاه های برتر کشور فرانسه و دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم پرداخته می شود تا با آگاهی کامل به ادامه تحصیل در این کشور پرداخته شود.

با توجه به تحصیلات رایگان و بورسیه تحصیلی در کشور فرانسه طیف وسیعی از علاقه مندان به ادامه تحصیل روانه کشور فرانسه شده و از امکانات رفاهی این کشور بهره مند می شوند .

 

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم ایران در فرانسه :

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در فرانسه به ۴ دسته گروه ممتاز ، خوب ، متوسط و ضعیف رده بندی می شود :

گروه ممتاز دانشگاه های فرانسه (الف) عبارتند از:

 • École Centrale Supérieure de Lyon
 • École Centrale Supérieure,Paris
 • École Centrale de Nantes
 • Agro Paris Tech
 • École National Supérieure  (کلیه مدارس عالی دولتی)
 • École Nationale Supérieure Agronomique de Toulouse
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Belleville
 • École Nationale Supérieure Agronomique de Montpellier
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Malaquais
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles
 • École Nationale Supérieure d’Art de Nancy
 • École Nationale Supérieure d’Art Villa Arson
 • École Nationale Supérieure d’Arts Paris-Cergy
 • École Nationale Supérieure d’Art de Dijon
 • École Nationale Supérieure d’Électronique Informatique et de Radiocommunications Bordeaux
 • ENSEIRB MATMECA
 • École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Caen
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Val-de-Seine
 • École Nationale Supérieure d’Informatique et de Mathématiques Appliquées de Grenoble
 • École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Limoge
 • École Nationale Supérieure de Chimie de Biologie et de Physique Bordeaux
 • École Nationale Supérieure de Céramique Industrielle
 • École Nationale Supérieure de Chimie de Montpellier
 • École Nationale Supérieure de Chimie de Paris
 • École Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse
 • École Nationale Supérieure de Chimie de Lille
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon
 • École Nationale Supérieure de l’Électronique et de ses Applications
 • École Nationale Supérieure de l’Électrotechnique  d’Électronique d’Information d’Hydraulique et des Télécommunications
 • École Nationale Supérieure de Géologie ENSG
 • École Nationale Supérieure de la Photographie
 • École Nationale Supérieure d’Art ENSA Limoges
 • École Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand
 • École Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aérotechniques
 • École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs
 • École Nationale Supérieure des Arts et Industries de Strasbourg
 • École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre
 • École Nationale Supérieure des Beaux Arts
 • École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Lyon
 • École Nationale Supérieure des Industries Chimiques de Nancy
 • École Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques et Technologique
 • École Nationale Supérieure des Mines d’Albi – Carmaux
 • École Nationale Supérieure des Mines de Nantes
 • École Nationale Supérieure des Mines de Saint Etienne
 • École Nationale Supérieure des Métiers de l’Image et du Son La FEMIS
 • École Nationale Supérieure des Arts et Métiers ENSAM
 • École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art Olivier de Serres
 • École Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois
 • École Nationale Supérieure des Télécommunications (Télécom Paris Tech)
 • École Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs
 • École Nationale Supérieure du Paysage
 • École Nationale Supérieure Louis Lumière
 • École Nationale Supérieure Sciences Appliquées et de Technologie
 • École National  des Ponts et Chaussées (École des Ponts Paris Tech)
 • École Normale Supérieure de Cachan
 • École Normale Supérieure de Lyon
 • L’École Nationale Supérieure en Génie des Systemes et de I’ Innovation (ENSGSI)
 • École Normale Supérieure de paris (ENS paris)
 • École Polytechnique –Paris Tech
 • École Polytechnique Universitaire de Marseille
 • École Supérieure d’Électricité (Supelec)
 • Museum National d’Histoire Naturelle
 • École Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques
 • Sciences Po   (صرفاً در رشته‌های اقتصاد، جامعه شناسی، حقوق و علوم سیاسی)
 • Université d’Aix-Marseille
 • Université de Bordeaux I
 • Université de Bordeaux II
 • Université de Bordeaux III
 • Université de Bordeaux IV
 • Université de Bourgogne, Dijon
 • Université de Cergy-Pontoise
 • Université de Caen
 • Université de Clermont-Ferrand (I-II)
 • Université de la Rochelle
 • Université de Franche-Comte,Besancon
 • Université de Lille I – Sciences et Technologies
 • Université de Lille II – Droit et Santé
 • Université de Lille III – Charles de Gaulles
 • Université de Limoges
 • Université de Lorraine
 • Université de Lyon I – Claude Bernard
 • Université de Lyon II – Lumière Lyon 2
 • Université de Lyon III – Jean Moulin
 • Université de Montpellier I
 • Université de Montpellier II
 • Université de Montpellier III- Paul Valéry
 • Université de Nantes
 • Université de Nice Sophia Antipolis
 • Université de Perpignan
 • Université de Picardie Jules Verne
 • Université de Poitiers
 • Université de Reims Champagne – Ardenne
 • Université de Renne I
 • Université de Technologie de Compiègne (UTC)
 • Université de Rouen – Haute Normandie
 • Université de Technologie de Belfort-Montbeliard
 • Université de Technologie de Troyes
 • Université de Toulouse II – Jean Jaurès le Mirail
 • Université de Renne II
 • Université de Pau
 • Université de Strasbourg
 • Université de Toulon et du Var
 • Université de Toulouse I – Capitole
 • Université de Toulouse III – Paul Sabatier
 • Université François Rabelais de Tour
 • Université Jean Monnet Saint-Etienne
 • Université Panthéon-Assas (Paris 2)
 • Université Paris Dauphine – Paris 9
 • Université Paris Descartes-Paris V
 • Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne
 • Université Paris Diderot (paris VII)
 • . Université Paris Ouest Nanterre la Défense – Paris X
 • Université Paris XII
 • Université Paris Sud – Paris 11
 • Université Paris XIII
 • Université Paris-Sorbonne-Paris IV
 • Université Sorbonne Nouvelle – Paris III
 • Université Pierre et Marie Curie (UPMC) – Paris 6
 • INSA (Institut National de Sciences Appliques)
 • Institut Supérieure de  l’Aéronautique et de  l’Espace (ISAE-SUPAERO)
 • Institut National Polytechnique de Toulouse
 • Institut National Polytechnique de Grenoble
 • Institut National des Télécommunications (INT)
 • Institut National de la Recherche Agronomique

 گروه خوب دانشگاه های فرانسه (ب) است عبارتند از:

 • École d’Architecture de Paris – Belleville    (صرفا تا کارشناسی ارشد)
 • Institut Supérieure de Mécanique de Paris   (صرفا تا کارشناسی ارشد )
 • École d’Architecture de la Ville& des Territoires a Marne la Vallée (Tolbiac)
 • École des Hautes Études en Sciences Sociales
 • École d’Ingénieurs en Génie des Systèmes Industriels
 • École Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de I ‘Industrie
 • École Pratique des Hautes Études
 • École Supérieure d’Architecture
 • Université d’Avignon
 • Université d’Evry-val-d’Essonne
 • Université d’Orlean
 • Université d’Angers
 • Université de Bretagne Occidentale
 • Université de Corse Pascal Paoli
 • Université du Maine – le Mans
 • Université de Haute-Alsace Mulhouse
 • Université de Savoie(Chambery)
 • Université du Havre
 • Université de Versailles Saint – Quentin-en Yvelines
 • Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

گروه متوسط دانشگاه های فرانسه (ج) عبارتند از:

 • Audencia Nantes École de Management    (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد)
 • Clermont Graduate school of Management    (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد)
 • CERAM Sophia Antipolis    (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مدیریت، تجارت، بازرگانی، اداری و مالی)
 • Conservatoire Nationale des Arts et Métiers
 • École d’Architecture de Paris-Val-de-Sein    (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد)
 • École de Design Nantes Atlantique
 • École Centrale d’électronique (ECE)   (صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد)
 • École de Management de Lyon    (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد)
 • École des Hautes Études Commerciales du Nord (EDHEC)    (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته تجارت)
 • École Nationale de  l’Aviation Civile (ENAC)  (صرفاً در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)
 • École Supérieur de Commerce de Montpellier    (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های علوم اقتصادی)
 • École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne – EESAB  (صرفاً تامقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته های هنرهای زیبا – هنرهای پلاستیکی و بیان پلاستیکی)
 • École Supérieur de Commerce de Toulouse    (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد)
 • École Supérieur d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Caen    (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد)
 • École Supérieure d’ Électronique de l’Ouest (ESEO)
 • École Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Metz    (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد)
 • École Supérieure d’Ingénieurs en Génie électrique    (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد)
 • École Supérieure d’Optique (ESO)    (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مهندسی برق، مخابرات، فیزیک و اپتیک)
 • École Supérieure de Commerce Bretagne- Brest
 • École Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction Automobile (ESTACA)   (صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد)
 • École Supérieure Libre des Sciences Commerciales Appliquées (ESLSCA)    (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های بازرگانی و مدیریت)
 • Écoles des Hautes Études Commerciales (Groupe HEC)    (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های بازرگانی و اقتصاد)
 • Grenoble École de Management    (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و صرفا مدارک منتهی به دیپلم ملی فرانسه مورد تایید است
 • Haute École des Arts du Rhin (HEAR)  (صرفاً در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد)
 • INALCO (Institut National des langues et Civilisations orientales)
 • INSEAD (Institut Européen d’Administration des Affaires)
 • Institut de Physique du Globe de Paris
 • Institut de Préparation à l’Administration et à la gestion (IPAG)    (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد)
 • Institut Supérieur d’Agriculture (ISA)   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد
 • Institut Supérieur d’Électronique de Paris (ISEP)   صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های کامپیوتر، الکترونیک و مخابرات
 • Institut Supérieur des Matériaux et Mécaniques Avancées du Mans (ISMANS)    (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های مهندسی مواد و مکانیک)
 • NEOMA Business School   (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد مورد تایید است)
 • Euromed Marseille (École de Management)    (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد)
 • Paris Graduate School of Management    (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته مدیریت)
 • PSB – Paris School of Business   (صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد)
 • Skema Business School    (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد)
 • Spéos International Photo School – Paris & London   (صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته عکاسی مورد تایید می ‌باشد)
 • Rennes International Business School    (صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد و در رشته های تجارت و بازرگانی)
 • Université d’artois
 • Strate école de design  (صرفاً تا مقطع کارشناسی ارشد)
 • Université Paris – Est
 • Université Vincennes-Saint-Denis (Paris VIII)

 

۱۰ دانشگاه برتر فرانسه :

دانشگاه های فرانسه ، از جمله دانشگاه‌های معتبر اروپایی هستند و در رده‌بندی‌ جدید بین برترین دانشگاه‌های دنیا، جایگاه چشمگیری دارند.

دانشگاه‌های برتر دنیا، هر ساله با معیارهای یکسانی از سوی متخصصین بررسی و رده‌بندی می‌شوند.

در این رده‌بندی که QS World University Rankings نام دارد، دانشگاه های فرانسه ، جایگاه بسیار خوبی میان دانشگاه‌های اروپایی دارند.

در آخرین رده‌بندی مربوط به سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷، نام بیش از نهصد دانشگاه معتبر دنیا به چشم می‌خورد، که ۳۹ دانشگاه آن متعلق به کشور فرانسه است.

در ادامه نگاهی داریم به ۱۰ دانشگاه برتر فرانسه، که همگی رتبه زیر ۲۵۰ را در این رده‌بندی به‌دست آورده‌اند.

 

(Ecole Normale Supérieure, Paris ( ENS Paris

اولین دانشگاه فرانسه و سی و سومین دانشگاه دنیا، ENS Paris  نام دارد.

این دانشگاه در سال ۱۹۷۳ تاسیس شده و معتبرترین و پرطرفدارترین دانشگاه های فرانسه، در سیستم آموزشی فرانسه یا grande école است و در علوم انسانی و علوم پایه می‌درخشد.

در بین دانش‌آموخته‌های این دانشگاه، نام ۱۳ برنده جایزه نوبل و فیلسوف‌های بزرگی چون Michel Foucault و Jacques Derrida به چشم می‌خورد.

 

(Ecole Polytechnique (ParisTech

دانشگاه دوم فرانسه، که رتبه پنجاه و سوم دنیا را به‌دست آورده است، دانشگاه مدرن ParisTech است.

این دانشگاه که در علوم پایه و تجارت شهرت بسیاری دارد،

در ۳۰ کیلومتری مرکز پاریس واقع شده و برای ۴۶۰۰ دانشجوی خوش اقبال خود، ۱۲۰ هکتار فضای سبز در نظر گرفته است.

(Université Pierre et Marie Curie (UPMC

سومین دانشگاه دانشگاه های فرانسه، که صد و چهل و یکمین دانشگاه دنیاست،

در سال ۱۹۷۱ تاسیس شده و بزرگ‌ترین مرکز علمی و پزشکی فرانسه است.

UPMC حدود ۳۴ هزار دانشجو دارد که یک پنجم آن‌ها خارجی هستند.

CentraleSupélec

چهارمین دانشگاه فرانسوی و صد و پنجاه و چهارمین دانشگاه دنیا،

در سال ۲۰۱۵ از ادغام دو دانشگاه École Centrale Paris و the Supélec graduate school of engineering  تشکیل شده است.

این دانشگاه، از جمله دانشگاه‌های Paris-Saclay بوده و شهرت بسیاری در زمینه تحقیقات گسترده در میان دانشگاه های فرانسه دارد.

معماری زیبای ساختمان‌های این دانشگاه، یکی از عوامل جذب دانشجو از سراسر دنیا است.

École Normale Supérieure de Lyon

در رتبه پنجم فرانسه و ۱۷۷ دنیا، نام دانشگاهی به چشم می‌خورد که یکی دیگر از موفق‌ترین دانشگاه های فرانسه، در سیستم آموزشی grande école است.

این دانشگاه یکی از موسسه‌های ممتازی است که محققان و اساتید بزرگی در علوم انسانی و علوم پایه تربیت می‌کند.

Université Grenoble-Alpes

دانشگاه ششم، که در ژانویه ۲۰۱۶ تاسیس شده، در رتبه‌بندی بین دانشگاه‌های برتر دنیا، رتبه ۲۰۶ را به‌دست آورده است.

Sciences Po

Sience PO هفتمین دانشگاه ازدانشگاه های فرانسه و دویست و بیستمین دانشگاه جهان است.

این دانشگاه در رشته‌های حقوق، محیط زیست، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، تاریخ و رشته‌های مرتبط با آن‌ها شهرت دارد.

۱۳ هزار دانشجو در این دانشگاه درس می‌خوانند، که نیمی از آن‌ها خارجی هستند.

 Université Paris-Sorbonne یا Paris IV

Paris IV رتبه هشتم فرانسه و ۲۲۱ جهان و یکی از چند دانشگاه تشکیل شده، پس از ادغام Paris University است.

هنر، علوم انسانی و زبان از رشته‌های معتبر این دانشگاه و میزبان ۲۱ هزار دانشجوی علاقه‌مند است.

 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

رتبه ۲۲۸ دانشگاه‌های برتر دنیا، به دانشگاهی تعلق دارد که پس از تقسیم شدن Paris University تشکیل شده.

هم‌اکنون از بزرگ‌ترین دانشگاه های فرانسه است و ۴۰ هزار دانشجو در آن به تحصیل مشغول هستند.

 Université Paris-Sud 11

دهمین دانشگاه برتر از دانشگاه های فرانسه هم یک موسسه تشکیل شده از دانشگاه پاریس به حساب می‌آید.

چهار فضای دانشگاهی (کمپس) دارد و در حومه جنوب شهر بنا شده است.

اخیرا به سطح بالای دروس علوم پایه و ریاضی شهرت یافته و رتبه ۲۴۱ را در بین دانشگاه‌های برتر دنیا به‌دست آورده است

 

رنکینگ دانشگاه های فرانسه در جهان  :

Ranki ng
World Rank
University
۱

۱۷۴

Université Paris 6 Pierre and Marie Curie

۲

۲۵۵

Université Claude Bernard Lyon 1

۳

۲۷۳

Université Paris Sud (Paris XI)

۴

۳۳۳

École Normale Supérieure Paris

۵

۳۳۹

Université Joseph Fourier Grenoble 1

۶

۳۵۷

Université Denis Diderot Paris 7

۷

۳۹۶

(۱) Université Paris Descartes Paris 5

۸

۴۰۶

Université de Bordeaux

۹

۴۲۶

Université de Strasbourg

۱۰

۴۴۰

Aix-Marseille Université (post-PRES)

۱۱

۴۵۸

Université de Nice Sophia Antipolis

۱۲

۴۷۱

Université de Lorraine (PRES)

۱۳

۵۱۹

Université de Nantes

۱۴

۵۴۴

École Normale Supérieure de Lyon

۱۵

۵۸۰

Université de Rennes 1

۱۶

۵۹۱

Université des Sciences et Technologies Lille 1

۱۷

۶۰۴

Grenoble Institute of Technology Institut polytechnique de Grenoble

۱۸

۶۲۸

Université Toulouse 3 Paul Sabatier

۱۹

۶۳۰

Université de Caen Basse Normandie

۲۰

۶۶۸

Université de Bourgogne

۲۱

۷۱۷

Université de Montpellier

۲۲

۷۴۷

Université de Versailles Saint Quentin en Yvelines

۲۳

۷۵۱

Université d’Angers Université Pays de la Loire

۲۴

۷۶۴

Université de Poitiers

۲۵

۷۶۷

Université de Tours François Rabelais

۲۶

۷۷۱

Université de Franche Comté

۲۷

۷۷۹

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

۲۸

۷۹۰

École Polytechnique France

۲۹

۷۹۵

Université Clermont-Ferrand 2 Blaise Pascal

۳۰

۷۹۶

Collège de France

۳۱

۸۱۰

École des Hautes Études en Sciences Sociales

۳۲

۸۱۵

Institut National des Sciences Appliquées de Lyon

۳۳

۸۵۱

Université de Cergy Pontoise

۳۴

۸۷۵

Université de Rouen

۳۵

۹۱۹

Université Toulouse II Le Mirail

۳۶

۹۲۸

Université Paris 13

۳۷

۹۲۹

École Normale Supérieure Cachan

۳۸

۹۴۱

Conservatoire National des Arts et Métiers

۳۹

۹۴۲

AgroParisTech Institut des Sciences et Industries du Vivant et de l’Environnement

۴۰

۹۶۸

INSEAD Business School

۴۱

۹۸۸

Université de Bretagne Occidentale

۴۲

۱۰۲۱

Université de Technologie de Compiegne

۴۳

۱۰۲۴

Université Paris 9 Dauphine

۴۴

۱۰۲۹

Université de Picardie Jules Verne

۴۵

۱۰۳۰

Université Savoie Mont Blanc