فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

رئیس مرکز مشاوره سازمان امور دانشجویان گفت: از سال تحصیلی جدید هر دانشگاه در سراسر کشور دارای یک متخصص مشاوره ازدواج خانواده می شود.

دکتر حمید یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از برنامه هایی که قرار است در سال تحصیلی جدید با کمک وزارت ورزش و جوانان در دانشگاه ها اجرایی شود، تربیت مشاور برای دانشجویان ازدواج است.

وی ادامه داد: توافقاتی نیز در این زمینه با دکتر محمود گلزاری ، معاون وزیر ورزش و جوانان انجام گرفته  که بر اساس آن وی قبول کرده است چند دوره کارگاه آموزشی برای مشاوران مراکز مشاوره دانشگاه ها با هدف تربیت مشاور ازدواج ویژه این مراکز برگزار کند.

رئیس مرکز مشاوره سازمان امور دانشجویان ادامه داد: برهمین اساس از دانشگاه‌ها خواسته ایم کارشناسان واجد شرایط خود را معرفی کنند، کارشناسانی که معرفی می شوند دارای شرایطی هستند که می توان به متاهل بودن، داشتن حداقل ۳۵ سال سن، خوشنامی و مسئولیت پذیری اشاره کرد.

وی با بیان این مطلب که با برگزاری این کارگاه های آموزشی حداقل یک نفر مشاور ازدواج تخصصی در دانشگاه ها خواهیم داشت، افزود: البته درحال حاضر نیز مشاوره ازدواج در مراکز مشاوره دانشگاه‌ها صورت می گیرد اما این مشاوره براساس بسته و محتوای استاندارد مورد تایید وزارت ورزش جوانان آموزش داده می شود.

رئیس مرکز مشاوره سازمان امور دانشجویان ادامه داد: مشاوره پیش از ازدواج ، مشاوره ازدواج ، مشاوره بعد از ازدواج همه براساس محتوای استاندار بومی شده و هماهنگ با معیارهای ایرانی، اسلامی صورت می گیرد.

وی یادآور شد: براین اساس هر دانشگاه حداقل یک نفر متخصص مشاوره ازدواج خواهد داشت که به صورت یکسان این برنامه و آموزش ها را در دانشگاه ها ارایه می دهند.

منبع: خبرگزاری مهر