فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی دانشگاه کاشان رییس این دانشگاه اظهار داشت: بنابر گزارش پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، 30 دانشگاه از جمهوری اسلامی ایران در میان یک درصد دانشگاه های برتر که دارای بیشترین میزان اثرگذاری بوده اند، قرار گرفتند.

عباس زراعت افزود: در بین دانشگاه های جامع نام 12 دانشگاه از جمله دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، شیراز، تبریز، فردوسی مشهد، رازی، بوعلی سینا، کاشان، یاسوج، شهید باهنر کرمان، ارومیه و سمنان به ترتیب اثرگذاری در این فهرست معرفی شده اند.

به گفته وی میزان استنادها به انتشارات علمی از جمله شاخص های ارتقاء علمی این دانشگاه بوده است.

دانشگاه کاشان بیش از هفت هزار دانشجو و قریب به 190 رشته گرایش در سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و 300 عضو هیات علمی تمام وقت دارد.

این دانشگاه دارای 12 دانشکده و دو مرکز تحقیقات نجوم و رشد و دو مرکز پژوهشی فرش و کاشان شناسی است.

منبع:خبرگزاری ایرنا