فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

تاسیس: 1352

اهداف:

 • توسعه توان رقابتی و بررسی اسناد فرادستی شامل چشم انداز کشور
 • توسعه و تجربه برنامه ریزی راهبردی دانشگاههای مختلف جهان و ایران
 • شناخت آینده های ممکن و محتمل و اتخاذ تصمیمات راهبردی
 • تولید، ترویج وکاربردی کردن دانش با تاکید برتعامل هوشمندانه با دانش جهانی و نواندیشی علمی

تجهیزات و امکانات: اساتید و دانشمندان، پژوهشکده‌های علوم و فناوری نانو و اسانس‌های طبیعی، مرکز تحقیقات نجوم و رشد، پژوهشی فرش و کاشان‌شناسی و مراکز و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی

سطح علمی: رتبه چهاردهم در بین دانشگاه های کل کشور، براساس رتبه‌بندی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران

اعضای هیات علمی: در حال حاضر 330 نفر

پردیس و دانشکده ها:

 • دانشکده علوم انسانی
 • دانشکده مهندسی
 • دانشکده معماری و هنر
 • دانشکده شیمی
 • دانشکده ریاضی
 • دانشکده فیزیک
 • دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی
 • دانشکده آموزش های الکترونیکی
 • دانشکده مهندسی مکانیک و مهندسی برق و کامپیوتر
 • دانشکده مدیریت و اقتصاد
 • دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین
 • دانشکده مهندسی
 • پردیس خواهران
 • پردیس دانشگاهی

آدرس الکترونیکی: www.kashanu.ac.ir