فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی

مشاور  و برنامه ریزی آموزشی در دبیرستان ها و آموزشگاه های معتبر و تراز اول تهران

مشاور و کارشناسی آزمون ها گزینه ی دو

تحلیل گر حرفه ایی رشته های انسانی و مشاور انتخاب رشته

مشاور سه رتبه یک کشوری در ۵ سال اخیر(از ۹۰ تا ۹۴) و مشاور ۱۰ رتبه تک رقمی دیگر