فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

برای رسیدن به موفقیت یک شرط لازم است و آن چیزی نیست جز تلاش ، اراده و انگیزه، یک دانش آموز برای موفق شدن در مسیر تحصیل و همچنین کنکور باید پشت کار داشته باشد مسلما در این مسیر دانش اموزان با فراز و نشیب هایی روبرو هستند که باید آن را به خوبی طی کنند.

مهندس مصیبی؛ مشاور و برنامه ریز تحصیلی  و از مشاورین پرواز کنکوری ها در رابطه با یکی از عوامل موفقیت اینچنین توضیح می دهد:

تلاش، پشتکار و انگیزه عامل تفاوت رو ایجاد میکند، اتفاقا در لوحهای فشرده پرواز برای رسیدن به اون تفاوت ویژگی هایی وجود دارد،  ما در حقیقت در لوحهای پرواز دنبال این هستیم که بیشترین امکانات با کمترین زمان را استفاده کنیم، دانش آموز باید بتونه زمانی که در اختیارش هست رو کنترل کند، ممکن یک دانش آموز زمان زیادی رو صرف حل کردن یک مسئله کند ولی میتواند همان زمان را برای زدن یک تست ذخیره نماید.

نکته مهم این است، زمانی که یک دانش آموز میخواهد صرف کند تا یک نکته را یاد بگیرد می تواند با کمک لوحهای فشرده مناسب زمان را پس انداز کند و صرف تست زدن و تثبیت یادگیری کند حالا میتوان گفت این یکی از عوامل تفاوت هست.

و همین قدمهای کوچیک باعث تفاوت ، رشد و موفقیت دانش آموز میشود.