فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010
معاون پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس از راه اندازی آزمایشگاه مرکزی در این دانشگاه خبرداد و گفت: طی ۵ سال آینده این آزمایشگاه راه اندازی خواهد شد.

یعقوب فتح اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: درحال حاضر تمامی ظرفیت های آزمایشگاهی دانشگاه از طریق فضای مجازی در اختیار اساتید و دانشجویان قرار می گیرد و بعد از راه اندازی آزمایشگاه مرکزی تمام ظرفیت ها به این آزمایشگاه منتقل خواهد شد.

معاون پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه تسهیلات پژوهشی (گرنت) به اساتید این دانشگاه براساس کیفیت فعالیت های پژوهشی آنها اعطا می شود، گفت: امسال بودجه ۸ میلیارد تومانی برای اعطای تسهیلات پژوهشی، فعالیت های تحقیقاتی اساتید و دانشجویان و رساله های دانشجویی این دانشگاه تعیین شده است.

وی بیان کرد: حدود ۱۵ سال است که به اساتید دانشگاه تربیت مدرس تسهیلات پژوهشی (گرنت) اعطا می شود و میزان اعطای گرنت براساس کمیت و کیفیت فعالیت های پژوهشی اساتید خواهد بود.

معاون پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه فعالیت های پژوهشی اساتید امتیازدهی می شود، تصریح کرد: میزان اعطای تسهیلات پژوهشی (گرنت) متناسب با امتیاز پژوهشی اساتید و در سال جاری بودجه ارائه این تسهیلات مبلغ ۸ میلیارد تومان است.

منبع:خبرگزاری مهر