فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

در این روش همان‌طور كه متن را می‌خوانید، زیر نكات مهم خط بكشید یا با ماژیک آن را های‌لایت کنید.‏

به طور کلی دو شیوه برجسته‌سازی در هنگام مطالعه وجود دارد.‏

شیوه اول:‏
اول مطالعه و فهم بعد خط: كسانی كه اول مطلب را مطالعه می‌كنند و می‌فهمند بعد زیر نكات مهم را خط می‌كشند، از ‏روش مناسب‌تری استفاده می‌كنند. زیرا با مراجعه بعدی این نكات مهم تداعی‌گر نكات دیگر می‌شود‎.‎

شیوه دوم:‏
توجه به خط كشیدن: برخی افراد به جای اینكه مطلب را مطالعه كنند و بفهمند تمام توجه آنها به خط كشیدن و برجسته ‏كردن منحصر می‌شود. ‏

وقتی یك فصل را تمام می‌كنند. می‌بینند كه تنها چیزی كه آنها به دست آورده‌اند خط خطی كردن كتاب است اما از فهم ‏مطلب چیزی نصیب‌شان نشده است.‏