فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

كلید برداری روشی بسیار مناسب برای خواندن و نوشتن نكات مهم است‎‏ که در زمان طلایی کنکور برای مرور مطالب ‏می‌توانید از آن کمک بگیرید.‏

در این روش شما بعد از درك مطالب، بصورت كلیدی نكات مهم را یادداشت می‌كنید و در واقع كلمه كلیدی كوتاه ترین، ‏راحت‌ترین، بهترین و پر معنی‌ترین كلمه‌ای است كه با دیدن آن، مفهوم جمله تداعی شده و به خاطر آورده می‌شود. ‏

كلید برداری روشی بسیار مناسب برای خواندن و نوشتن نكات مهم است‎.‎

در این روش، باید نكته‌های مهمی را که كتاب آنها را مشخص كرده است یا خود شما مهم بودن آنها را تشخیص می‌دهید، ‏روی برگه‌هایی یادداشت کنید و در زمان مناسب آن‌ها را مرور کنید.‏