فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

اول تیرماه ترم تابستانی دانشگاه آزاد اسلامی آغاز خواهد شد. به گزارش اخبار دانشگاه، سامانه دانشجویان ایران، رییس مرکز امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تمامی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به برگزاری ترم آموزشی در فصل تابستان هستند و این ترم از اول تیرماه به صورت سراسری در کلیه واحدهای این دانشگاه آغاز خواهد شد.
بنابرا اطلاعات موجود، سال گذشته تنها واحدهای جامع و بزرگ ملزم به برگزاری ترم تابستان بودند، اما امسال به گفته رسول میرزایی همه واحدها این ترم را برگزار خواهند نمود. وی همجنین افزود: برگزاری ترم تابستان شامل تمامی مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتراست.
براساس گفته های رئیس مرکز امور آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی، این دانشگاه تمام تلاش خود را بکار می برد تا دانشجویان بتوانند در فصل تابستان در کنار خانواده هایشان به تحصیل بپردازند.

براین اساس، در ترم تابستان امسال برای دوره های کاردانی و کارشناسی حداکثر ۱۰ واحد و برای دوره کارشناسی ارشد تا ۶ واحد و دکترا تا ۴ واحد، ارائه می شود. همچنین دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی که با اخذ ۱۲ واحد درسی در دوره تابستان دانش آموخته می شوند و همچنین دانشجویان دارای معدل بالاتر از ۱۷ می توانند در این دوره تا ۱۲ واحد درسی اخذ نمایند.
شهریه ثابت دوره تابستان در ازای اخذ ۶ واحد درسی و کمتر، نصف شهریه ثابت و در صورت اخذ بیش از ۶ واحد تا حداکثر ۱۲ واحد، دوسوم شهریه ثابت به همراه شهریه واحدهای انتخابی لحاظ می شود. لازم به ذکر است، مدت دوره تابستان بدون احتساب زمان ثبت نام، امتحانات و اعلام نمرات امتحانی، ۸ هفته است.

منبع:http://iranstudents.ir