فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

بخشنامه نحوه سازماندهی واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی از سوی معاون برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این بخشنامه براساس اجرای مصوبه هشتمین اجلاس هیات امنای مرکزی موضوع بازآرایی تشکیلاتی دانشگاه و تفویض اختیار صورت گرفته توسط هیات امنای استانی تهیه شده است.

معاونت برنامه ریزی دانشگاه آزاد در این نمودار سازمانی واحدهای دانشگاهی را در ۵ درجه جامع، بسیار بزرگ، بزرگ، متوسط و کوچک و مراکز آموزشی (متناظر با تشکیلات کلان دانشگاه)  و همچنین چارت دانشکده های مصوب در سه تیپ ابلاغ کرد.ه است

بر اساس این بخشنامه؛ نمودار تشکیلاتی واحدها درصورت ضرورت باید مجددا در کمیسیون دائمی هیات امنای استان مطرح و نسبت به طراحی و تنظیم ساختار تشکیلاتی واحد دانشگاهی متناسب با الگوهای ارسالی با رعایت نکات بخشنامه ابلاغی اقدام و جهت تایید به معاونت برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان ارسال شود.

چابک سازی از طریق بازآرائی و اصلاح ساختار تشکیلاتی و سازمانی، کاهش بروکراسی و تسریع امور، ساماندهی مشاغل غیر تخصصی، کاهش پست های مدیریتی، ایجاد رقابت منطقی و سالم برای تصدی پست های مدیریتی بخشی از اهداف و سیاست های بخشنامه اصلاح ساختارهای تشکیلاتی دانشگاه است.

منبع:خبرگزاری مهر