فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

اخبار آموزشی

ساختمان دانشگاه های کشور در برابر زلزله مقاوم نیستند