فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

 سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

کد(1103)

 

مقدمه

سنجش از دور يکي از گرايش هاي کارشناسي ارشد نقشه برداري مي باشد که در سال هاي اخير توجه دانشجويان نقشه برداري را به خود جلب کرده است. همچنين دانشجويان رشته هاي مهندسي عمران؛ مهندسي برق؛ مهندسي محيط زيست؛ کامپيوتر؛ رياضي و فيزيک نيز مي توانند در اين رشته ادامه تحصيل دهند.   سنجش از دور در بسياري از زمينه هاي علمي و تحقيقاتي كاربردهاي گسترده اي دارد. از جمله كاربردهاي فن سنجش از دور مي توان به استفاده از آن در زمين شناسي، آب شناسي، معدن، شيلات، كارتوگرافي، جغرافيا، مطالعات زيست شناسي، مطالعات زيست محيطي، سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي، هواشناسي، كشاورزي، جنگلداري، توسعه اراضي و به طوركلي مديريت منابع زميني و غيره اشاره كرد.   سنجش از دورمي تواند تغييرات دوره اي پديده هاي سطح زمين را نشان دهد و در مواردي چون بررسي تغيير مسير رودخانه ها، تغيير حد و مرز پيكره هاي آبي چون درياچه ها، درياها و اقيانوسها، تغيير مورفولوژي سطح زمين و غيره بسيار كارساز است. افزون بر اين يك سيستم سنجش از دور با توجه به اين كه بر اساس ثبت تغييرات واختلافهاي بازتابش الكترومغناطيسي از پديده هاي مختلف كار مي كند، مي تواند حد و مرز پديده هاي  زميني اعم از مرز انواع خاكها، سنگها، گياهان، محصولات كشاورزي گوناگون و … را مشخص كند. سنجش از دور در پيش بيني وضع هوا و اندازه گيري ميزان خسارت ناشي ازبلاياي طبيعي،كشف آلودگي آبها و لكه هاي نفتي در سطح دريا، اكتشافات معدني نيز كاربرد دارد. بدون شك استفاده از اين فن در مطالعات اكتشافي و منابع طبيعي و ساير موارد پيش گفته نه تنها سرعت انجام مطالعات را بيشتر مي كند، بلكه از نظر دقت و هزينه و نيروي انساني نيز بسيار با صرفه تر است.

زمینه های اشتغال

بازار کار رشته سنجش از دور در سازمان نقشه برداري، مرکز سنجش از دور ايران، سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور، وزارت کشاورزي، جهاد سازندگي ، مرکز اقيانوس شناسي، سازمان هواشناسي، وزارت دفاع، سازمان محيط زيست، وزارت مسکن و شهرسازي ، وزارت نفت، صنايع هوا و فضا و … مي باشد. و از توانایی های فارغ التحصیلان این رشته می توان به موارد زیر اشاره کرد: هدايت و اداره پروژه هاي زيربنايي کشور در زمينه هاي مختلف سنجش از دور، ايجاد و انتقال و گسترش دانش و تکنولوژي سيستم هاي سنجش از دور، تهيه نقشه هاي پوششي و ساير اطلاعات منابع زمين با استفاده از داده هاي سنجش از دور و تکنيک هاي پردازش تصاوير رقومي، تکميل هيئت علمي دانشگاه ها