فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

یک برنامه خوب در درجه اول باید مبتنی بر توانایی بچه ها باشد. خیلی ها دوست دارند راهها و روشهای نفرات برتر کنکور را دنبال کنند، اما افراد دارای توانمندیهای متفاوت هستند و ما نمی توانیم دقیقا مثل همان ها عمل کنیم.  برنامه 99 روزه پرواز بر اساس روشهای مطالعه و الگوی یادگیری رتبه های برتر و روش تست زنی آنها  طراحی شده است.
مهندس مصیبی از مشاورین گروه پرواز کنکوری ها در مورد ویژگی و امتیازات لوح های آموزشی پرواز در برنامه تلویزیونی خود اینچنین توضیح دادند:
زمانی که ما می گوییم بچه های رتبه برتر و موفق کنکور، چیزی که تداعی میشود رتبه های زیر 100 و 1000 هستند در صورتی که پرواز به غیر از ایشان از شاگردانی که سال اول رتبه 4 رقمی داشتند و سال بعد رتبه های خوبی گرفتند دعوت کرده و از آنها راجع به روش مطالعه شان پرسیده است.
ما همه اطلاعات را جمع کرده و در کنار اینها از لوحهای فشرده پرواز استفاده کردیم که این دو منطبق بر هم هستند یعنی لوحهای فشرده منطبق بر برنامه های 99 روزه در اختیار دانش آموز قرار می گیرد.
مصیبی در مورد امتیاز لوح های فشرده توضیح داد: اتفاقی که در حال حاضر در کنکور افتاده است تغییر سوالات کنکور بوده که از شکل محتوایی به مفهومی تغییر یافته است، که دانش آموز باید هم مفاهیم را بداند و هم تکنیک را.
در لوحهای فشرده مرحله به مرحله، اول مفاهیم تدریس شده بعد تکنیک، ولی به این حد کفایت نشده و طراحان خودشان را به جای طراحان سوالات کنکور گذاشتند و با رویکرد طراحان کنکور آشنا شده و  و سوال هایی رو حل و تحلیل و شکل ترکیبی سوالات را ارایه کردند.