فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

سودا نعمانی – رتبه ۳۸۵ کنکور سراسری و در حال حاضر دانشجوی رشته هوا فضای دانشگاه صنعتی امیرکبیر