فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

سید سامان دهقانی

کارشناس مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

مدرس اقتصاد آموزشگاه های تهران و شهرستان ها

مدرس اقتصاد به شیوه ی کارگاهی

مدرس رتبه های دو رقمی و سه رقمی کنکور های سال ۹۴ و ۹۵

مدرس پروازی اقتصاد


نمونه تدریس از آقای سامان دهقانی :


محصولات تولید شده از آقای سامان دهقانی :