فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

صفت کلمه‌ای است که اسم را توصیف می‌کند و در انگلیسی همواره قبل از اسم یا بعد از افعال to be به کار می‌رود. صفات توصیفی به چهار دسته تقسیم می‌شوند.

 • صفات ساده: چنانچه بخواهیم کسی یا چیزی را بدون مقایسه با دیگران توصیف کنیم از صفات ساده استفاده می‌کنیم.

مثال:

 • old
 • fat
 • beautiful
 • صفات همپایه: چنانچه دو نفر یا دو چیز در یک صفت مشترک باشند به گونه‌ای که به یک اندازه از آن صفت برخوردار باشند، در این حالت از صفت همپایه استفاده می‌شود.

چنانچه صفت ساده را بین دو as قرار دهیم صفت همپایه به وجود می‌آید. مثال:

 • as old as
 • as fat as
 • as beautiful as
 • as expensive as
 • صفات تفضیلی: چنانچه قصد مقایسه دو نفر یا دو چیز را داشته باشیم بگونه‌ای که یکی از آنها در آن صفت برتر از دیگری باشد، در این حالت از صفت تفضیلی استفاده می‌کنیم.

مثال:

 • fatter
 • older
 • bigger
 • longer
 • taller
 • more beautiful
 • more expensive
 • more interesting
 • صفات عالی: چنانچه قصد مقایسه یک نفر یا یک چیز را با افرادی یا چیزهایی داشته باشیم به گونه‌ای که بخواهیم بگوییم آن یک نفر یا یک چیز در یک صفت از دیگران برتر است، در این حالت از صفت عالی استفاده می‌کنیم.

مثال:

  • oldest
 • fattest
 • youngest

ساختار

صفت‌ها در زبان انگلیسی تغییرناپذیر هستند، یعنی با توجه به میزان عدد اسم و جنسیت (مذکر و مؤنث) تغییر نمی‌کنند.

 

A hot potato
یک سیب‌زمینی داغ
Some hot potatoes
تعدادی سیب‌زمینی داغ
Hardworking men
مردان سخت‌کوش
Hardworking women
زنان سخت‌کوش

برای تأکید و شدت بخشیدن به یک صفت از قیدهای very و really استفاده می‌کنیم.

 

A very lazy student
یک دانش‌آموز بسیار تنبل
Some really pleasing flowers
تعدادی گل واقعاً دلپذیر

 

جایگاه

صفت‌ها در زبان انگلیسی پیش از اسم و بعد از افعالی نظیر seem, look, taste, to be جای می‌گیرند.

 

changeable situations
موقعیت‌های تغییرپذیر
guilty lawyer
وکیل گناهکار
.That girl is beautiful
آن دختر زیبا است.
.You look tired
شما خسته به نظر می‌رسید.
.This meat tastes yummy
این گوشت طعم خوشمزه‌ای دارد.

 

 

 

قسمتی از تدریس استاد خزایی در محصول گرامر و تست کنکور:

اگر فیلم بالا را به صورت آنلاین نمی توانید نگاه کنید نرم افزار adobe flash را از اینجا دانلود و بر روی کامپیوترتان نصب نمایید تا از این به بعد فیلم ها را به صورت آنلاین تماشا کنید

و یا اگر می خواهید این فیلم آموزشی را دانلود کنید و همیشه آن را بر روی کامپیوترتان داشته باشید اینجا کلیک نمایید.

برای تسلط بیشتر روی مبحث صفت در زبان انگلیسی به شما عزیزان فیلم های آموزشی زیر را توصیه می کنیم: