فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

191موسسه و شرکت مجاز خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور توسط کارگروه نظارت بر عملکرد موسسات و خدمات اخذ پذیرش و اعزام دانشجو، زیرنظر معاونت بورس و امور دانشجویان خارج از کشور بروز رسانی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فهرست اسامی و مشخصات موسسات و شرکت های مجاز خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور توسط کارگروه نظارت بر عملکرد موسسات و خدمات اخذ پذیرش و اعزام دانشجو، زیرنظر معاونت بورس و امور دانشجویان خارج از کشور بروز رسانی شد.

دراین گزارش وضعیت ۱۹۱ موسسه اعزام دانشجو به خارج بررسی شد که از تعداد ۱۹۱ موسسه مذکور، مجوز ۳۷ موسسه در دست بررسی بوده و اعتبار مجوز ۶۷ موسسه نیز به اتمام رسیده است.

همچنین ۵ موسسه تا اطلاع ثانوی تعلیق عنوان شده و یک موسسه نیز به مدت سه ماه به حالت تعلیق درآمده است.

کارگروه نظارت بر عملکرد موسسات و خدمات اخذ پذیرش و اعزام دانشجو، تحت نظارت معاونت بورس و امور دانشجویان خارج از کشور سازمان امور دانشجویان تاکید کرده است؛ متقاضیان در هنگام عقد قرارداد با هر یک از موسسات مذکور نسبت به تاریخ انقضاء مجوز اطمینان حاصل کنند.

ضمنا وضعیت عملکرد موسسه مورد نظر را از دبیرخانه کارگروه نظارت استعلام کنند.

موسساتی که تعلیق شده یا اعتبار مجوز فعالیتشان منفضی شده است، حائز شرایط برای عقد قرارداد نیستند

عقد قرارداد با موسساتی که تمدید مجوزشان در دست بررسی است در صورتیکه زمان عقد قرارداد مراتب را با دبیرخانه کارگروه موسسات هماهنگ شود بلامانع خواهد بود.

در صورت بروز شکایت نسبت به عملکرد موسسه طرف قرارداد، می توان ضمن ضمیمه کردن مستندات لازم  (بویژه قرارداد ) از طریق مراجعه حضوری به سازمان دانشجویان، ثبت و ارائه شکوائیه به دبیرخانه کارگروه نظارت برعملکرد موسسات اعزام دانشجو واقع در طبقه دوم سازمان دانشجویان، اقدام کرد.

مدیران موسسات و متقاضیان می توانند انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق پست الکترونیک به نشانی  a.daneshfar@saorg.ir  نیز مطرح کنند.