فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان گفت: طرحی برای همکاری دفاتر مراکز مشاوره دانشجویان با ستاد مبارزه با مواد مخدر در حال پیگیری است که در صورت نهایی شدن به دانشگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.

صدیقی در گفتگو با خبرنگار دانشگاه “خبرگزاری دانشجو”، در خصوص طرح پیشگیری از اعتیاد در دانشگاه های کشور گفت: در خصوص پیشگیری از اعتیاد در دانشگاه ها طرح هایی جهت آموزش مراکز مشاوره و کارشناسان این مراکز پیش بینی شده که توسط دفاتر مرکزی مشاوره پیگیری می شود.

معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان تصریح کرد: این آموزش ها در راستای آشنایی با روش های پیشگیری ویژه کارشناسان مراکز مشاوره است.

وی افزود: همچنین بحث همکاری دفتر مرکزی مشاوره با ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز در حال بررسی است که هنوز نهایی نشده است.

صدیقی در ادامه بیان داشت: ما هر ساله اعتباراتی را از ستاد مبارزه با مواد مخدر برای برگزاری کارگاه های آموزشی در دانشگاه ها و خوابگاه ها دریافت می کنیم اما قرار است این همکاری ها به نحو گسترده تری ادامه پیدا کند.

معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان خاطرنشان کرد: در عرصه آموزش در حال حاضر اتفاقات خوبی رقم خورده اما در حوزه دخالت خیر و این طرح پس از نهایی شدن به دانشگاه ها ابلاغ خواهد شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو