فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

ورودی ۹۳ دانشگاه تهران رشته ی فقه و حقوق

عرفان نعمتی مهم ترین نکته برای نتیجه گیری در کنکور را داشتن انگیزه و مشخص بودن هدف می داند و معتقد است بدون این دو امر هیچ داوطلبی نمی تواند نتیجه ای مطلوب در کنکور کسب کند.همچنین می گوید که اگر داوطلب کنکور نسبت به هدفش ارزش قائل باشد باید از یک اصولی که نامش را مثلث موفقیت گذاشته است پیروی کند،آقای نعمتی سه ضلع مثلث را در سه کلمه خلاصه می کند ۱- اشتیاق ۲- نظم ۳ –تلاش

برای ارتباط با عرفان نعمتی می توانید با شماره ی ۲۲۶۹۱۰۱۰-۰۲۱ تماس حاصل نمایید.