فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

نام رشته: علوم سیاسی

آنچه مردم به نام سیاست و مسائل سیاسی می شناسند با سیاست به مفهومی که در رشته علوم سیاسی مطرح است، تفاوت بسیار دارد و دانشجویان موفق این رشته نیز نه یک سیاستمدار بلکه یک سیاست شناس خواهند شد.

در واقع علوم سیاسی به بررسی اندیشه ها ونظریه های سیاسی و کارکرد آنها در عرصه جامعه می پردازد و به عبارت دیگر رشته علوم سیاسی یعنی ارائه یکسری نظریه ها و یا یکسری ابزارها و راهکارهایی که بر اساس آنها هر جامعه شرایط و مشکلات حال را بررسی کرده و از پیش پا برمی دارد و برای حرکتها و اقدامات بعدی یعنی ترسیم فضا برای مسیر آینده برنامه ریزی می کند و همچنین از تجارب و دستاوردهای بشر که در طول تاریخ در عرصه اجتماع به دست آورده است، بهره می برد.

 

نام درس ردیف نام درس ردیف
اداره امور دولتی 2 فارسی 1
اسلام و ایران 4 ارتش و سیاست 3
اعراب و اسراییل و مسئله فلسطین 6 اصول روابط بین الملل (الف و ب) 5
اندیشه‌های سیاسی در اسلام و ایران 8 اقتصاد بین‌الملل 7
اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم 10 اندیشه‌های سیاسی در شرق باستان 9
انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن 12 انقلاب اسلامی ایران 11
تئوریهای انقلاب 14 انقلابهای جهان 13
تاریخ اندیشه‌های سیاسی در غرب 16 تاریخ اسلام 15
تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320 18 تاریخ روابط بین اللمل از 1871 تا 1945 17
تحول سیاسی و اجتماعی ایران از (1320 تا 1357) 20 تحول سیاسی و اجتماعی ایران (از 1228 تا 1320) 19
تکدرس در اختیار گروه آموزشی دانشکده 22 تربیت بدنی 2 21
جغرافیای اقتصادی ایران 24 جامعه شناسی سیاسی 23
جمهوری اسلامی ایران و نهضتهای رهایی بخش 26 جغرافیای سیاسی (تاکید بر جهان اسلام) 25
حقوق اداری (کلیات و ایران) 28 جنبشهای اسلامی معاصر 27
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 30 حقوق اساسی (کلیات) 29
حقوق بین الملل خصوصی 32 حقوق بین الملل اسلام 31
خلیج فارس و مسایل آن 34 حقوق بین الملل عمومی 33
دیپلامسی و رفتار سیاسی در اسلام 36 خوار میانه و سیاست بین الملل 35
روانشناسی اجتماعی 38 روابط خارجی ایران از 1320 تا 1357 37
زبان خارجی 40 روش تحقیق در علوم سیاسی (الف – ب) 39
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 42 سازمانهای بین اللملی 41
سیاست و حکومت در آفریقا 44 سیاست خارجی قدرتهای بزرگ 43
سیاست و حکومت در اسیای جنوبی 46 سیاست و حکومت در اروپای باختری 45
سیاست و حکومت در ایالات متحده امریکا 48 سیاست و حکومت در امریکای لاتین 47
سیاست و حکومت در خاورمیانه 50 سیاست و حکومت در چین 49
سیر قدرت دریاها 52 سیاست و حکومت در شوروی 51
فن دیپلماسی و اداب کنسولی 54 شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم 53
مبانی جامعه شناسی عمومی 56 مالیه عمومی 55
مبانی علم حقوق 58 مبانی علم اقتصاد 57
متون اسلامی (آموزش زبان عربی) 60 مبانی علم سیاست 59
مسایل اقتصادی و سیاسی نفت در ایران 62 متون سیاسی به زبان خارجی (الف و ب) 61
مسایل سیاسی و اقتصادی و اروپای غربی 64 مسایل سیاسی و اقتصادی جهان سوم 63
مسایل نظامی و استراتژیک معاصر 66 مسایل سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپای شرقی 65
معارف اسلامی 2 68 مطبوعات سیاسی ایران از انقلاب مشروطیت به بعد 67
نظامهای اقتصادی تطبیقی 70 نظام سیاسی و دولت در اسلام 69
نوسازی و دگرگونی سیاسی 72 نظامهای سیاسی تطبیقی 71

 

صنعت و بازار کار

دوره کارشناسی علوم سیاسی براساس نیازهای جامعه تدوین شده است و فارغ‌التحصیلان این دوره علاوه بر کسب توانائی علمی در تجربه و تحلیل مسائل سیاسی اجتماعی ایران و جهان می‌توانند در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهای عمومی کشور به ویژه وزارت امور خارجه، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش و دیگر ارگانهای اجرائی کشور به تحقیق و حل مسائل مربوطه اشتغال ورزند.

 

منبع: خبرنامه دانشجویان ایران