فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

کارنامه علیرضا جعفری موفر / رتبه ۱۲۰۲۷ / رشته ریاضی

از تهران

مهندسی کامپیوتر| دانشگاه گیلان – رشت | روزانه

(دانش آموز گروه آموزشی پرواز)

 

کارنامه کامل علیرضا جعفری موفر / رتبه ۱۲۰۲۷ / رشته ریاضی

علیرضا جعفری موفر / رتبه 12027 / رشته ریاضی

مشاهده نتیجه

 

علیرضا جعفری موفر / رتبه 12027 / رشته ریاضی