فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

رئیس دانشگاه علمی کاربردی گفت: بررسی صلاحیت عمومی، علمی و تخصصی مدرسان این دانشگاه در حال پیگیری است و در صورت بروز هر نوع تخلف ID مدرس غیر فعال می شود.

دکتر محمد اخباری رئیس دانشگاه علمی کاربردی در گفتگو با خبرنگار دانشگاهی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: بررسی صلاحیت عمومی، علمی و تخصصی مدرسان دانشگاه جامع در حال انجام است و اگر مدرسان نتوانند رتبه مورد نظر را کسب کنند ID آنها غیر فعال می شود.
وی با بیان اینکه نظارت بر مراکز علمی و کاربردی افزایش یافته است، ادامه داد: حتی اگر مراکزی که تخلف انجام دهند و ID مدرس خود را در اختیار فرد دیگری قرار دهند نیز مورد تنبیه و محرومیت از فعالیت و پذیرش دانشجو قرار می گیرند.
وی افزود: اینگونه مراکز خود به خود از گردونه فعالیت این دانشگاه خارج خواهند شد.

منبع:http://tnews.ir