فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

فاطمه ابراهیمی / رتبه ۲۸۵ / علوم انسانی
از آذربایجان شرقی – بناب

رتبه ۲۸۵ رشته انسانی .کنکور۹۷

(دانش آموز گروه آموزشی پرواز)

 

کارنامه کامل فاطمه ابراهیمی رتبه ۲۸۵ رشته علوم انسانی کنکور ۹۷