فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

فاطمه شامخی امیری رتبه ۱۳۱ کنکور سراسری ۹۴ / رتبه ۲۸۶ کشوری

دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه شهید بهشتی