فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

پس از انقلاب اسلامی و متناسب با تغییر نگرش ها و رفتارها قوانین متعددی دچار تغییر و تحول گردید حتی قانون اساسی. ریشه بسیاری از مبانی قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران فقه شیعه و قواعدی بود که ما آن را در چارچوب قواعد فقه می شناسیم مدرسه عالی شهید مطهری با عنایت به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و نیازهای علمی و فرهنگی کشور در زمینه های آموزشی، پژوهشی و اجرایی به اساتید، محققان و کارشناس، به تنظیم و تدوین برنامه درسی مناسب برای دوره کارشناسی فقه و حقوق اسلامی اقدام نموده است. مشخصات کلی، برنامه و سرفصل دروس به شرح زیر است :کارشناس فقه و حقوق اسلامی یکی از دوره های آموزشی در نظام آموزش عالی است و هدف از تشکیل آن:
-تربیت اساتید مورد نیاز دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در رشته های الهیات و حقوق از طریق دوره های کارشناسی ارشد و دکتری .
– تربیت محققان و پژوهشگران مورد نیاز مراکز علمی و تحقیقاتی از طریق دوره های کارشناسی ارشد و دکتری .
-تربیت کارشناسان مورد نیاز دستگاه قضایی کشور.
-تربیت کارشناسان توانا جهت خدمت در قسمتهای کارشناسی مراکز دولتی و غیره

 

نام درس
کلام 1 آئین دادرسی مدنی زبان تخصصی 1
کلام 2 آئین دادرسی کیفری زبان تخصصی 2
کلام3 ادبیات عرب 1 صرف و نحو زبان تخصصی 3
منطق 1 ادبیات عرب 2 صرف و نحو زبان تخصصی 4
منطق 2 ادبیات عرب 3 صرف و نحو کاربردی علوم قرآن
فلسفه اسلامی 1 ادبیات عرب 4 علوم بلاغت حقوق مدنی 1
فلسفه اسلامی 2 اصول فقه 1 حقوق مدنی 2
مقدمه علم حقوق اصول فقه 2 حقوق مدنی 3
فقه 1 اصول فقه 3 حقوق کار
فقه 2 اصول فقه 4 حقوق بین الملل خصوصی
فقه 3 اصول فقه 5 حقوق بین الملل عمومی
فقه 4 تاریخ تحلیلی اسلام 1 حقوق تجارت 1
فقه 5 تاریخ تحلیلی اسلام 2 حقوق تجارت 2
فقه 6 تاریخ فقه و فقهاء حقوق تطبیقی
فقه 7 تفسیر قرآن 1 حقوق جزای اختصاصی 1
فقه 8 تفسیر قرآن 2 حقوق جزای اختصاصی 2
فقه 9 حقوق اساسی حقوق جزای عمومی
فقه تطبیقی درایه الحدیث

دانشجویان طی دوره کارشناسی علاوه بر آشنایی با مباحث بنیادی و اساسی در زمینه های مختلف علوم اسلامی، بطور نسبی درباره حقوق اسلامی و عرفی به کسب دانش و تخصص می پردازند بگونه ای که در پایان این دوره زمینه لازم برای ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری فقه و حقوق خصوصی و فقه و حقوق جزا در مدرسه عالی و سایر رشته های مرتبط در دیگر مراکز آموزش عالی بمنظور ادامه تحصیلات و پژوهشهای تخصصی و اجتهادی فراهم می شود و خواهند توانست در جهت تحقق اهداف مذکور در این برنامه و پیشبرد فرهنگ جامعه نقش موثری را ایفاء نمایند.

 

منبع: خبرنامه دانشجویان ایران