فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010
لایحه ماده واحده مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در جلسه دیشب هیئت وزیران به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ مدتی است کمیت گرایی و مدرک گرایی گریبان آموزش عالی و دانشجویان را گرفته است. تولید علم به هر بهانه ای و با هر کیفیتی دستاویزی شده تا بساط تقلب و فروش آثار علمی در مدت کمی رونق زیادی بگیرد.

چند وقتی بود که داد مراجع علمی و دانشگاهیان از گسترش این روند بلند شده بود تا هر طور شده جلو فروش علم گرفته شود.

وزارت علوم دولت یازدهم که از ابتدا بنا را بر رشد کیفی و مقابله با کمیت گرایی قرار داده بود، در راستاي سياست هاي خود و به منظور مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي ، لايحه ماده واحده مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي به منظور ارائه به مجلس شوراي اسلامي به تصويب هيئت وزيران رسيده است.

منبع:خبرآنلاین