فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010
متین جمالی رتبه ۴۶ -منطقه ۱ – درصد ریاضی ۵۷/۸
عاطفه آبشاری رتبه ۶۹-منطقه ۱ – درصد ریاضی ۵۴/۵
متین مردانی رتبه ۷۶-منطقه ۲ – درصد ریاضی ۵۰
دانیال سلافی رتبه ۷۶-منطقه ۲ – درصد ریاضی ۶۰
مهرنوش لک رتبه ۹۸-منطقه ۲ – درصد ریاضی ۸۱٫۲
یونس مشرقی رتبه ۱۲۰-منطقه ۲ – درصد ریاضی ۸۴/۵
عماد قرآنی رتبه ۱۲۴-منطقه ۱ – درصد ریاضی ۶۳/۴
عالیه صبوری راد رتبه ۲۳۰-منطقه ۲ – درصد ریاضی ۵۳/۴
علی حاجی حسینی رتبه ۳۸۹-منطقه ۲ – درصد ریاضی ۴۸/۹
زهرا نظام دوست رتبه ۴۴۸-منطقه ۱ – درصد ریاضی ۷۱/۲
مهدیه فلاحتی رتبه ۵۱۲-منطقه ۱ – درصد ریاضی ۶۱/۲
ملیکا ملاخانی رتبه ۶۶۰-منطقه ۲ – درصد ریاضی ۴۸/۹
جبرصالحی رتبه ۷۱۳-منطقه ۲ – درصد ریاضی ۶۸/۹