فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

ماسک‌های «پلنگ» و «گوزن» برای اجرای درس «پلنگ‌ها و گوزن‌های» کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم دبستان (صفحات ۵۷ الی ۶۰ کتاب) توسط انتشارات مدرسه تولید شده است.

آن را از فروشگاه‌های عرضه کننده محصولات انتشارات مدرسه در استان خود تهیه کنید.