فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010
معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی از متناب سازی ظرفیت پذیرش دانشجو با امکانات و منابع دانشگاه خبر داد.

دکتر جعفر کیوانی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص کاهش و یا افزایش ظرفیت های پذیرش دانشجو در دانشگاه خوارزمی برای سال تحصیلی آینده گفت: ما به هیچ وجه قصد کاهش ظرفیت نداریم برنامه ما متناسب سازی ظرفیت پذیرش دانشجو با امکانات و منابع دانشگاه است.

وی ادامه داد: شاخص های ما برای تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو، نیروی انسانی (اعضای هیات علمی دانشگاه) و امکانات آزمایشگاهی است که در سال ۹۴ این متناسب سازی منجر به کاهش ظرفیت در برخی رشته ها شد.

معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی افزود: با گذر از این مرحله، امیدواریم برای سال آینده این متناسب سازی منجر به افزایش ظرفیت رشته شود چرا که تعداد اعضای هیات علمی ما رو به افزایش است.

منبع:خبرگزاری مهر