فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

مجموعه تاریخ

کد (1107)

مقدمه

هدف تربيت كارشناساني است كه بر احوال و سرگذشت اقوام و ملل جهان بر اساس شناخت اسناد و مدارك تاريخي آگاهي علمي داشته باشند . علم تاريخ، يكي از شاخه هاي پر اهميت علوم انساني محسوب مي شود كه از ديرباز مورد نظر بسياري از صاحبان انديشه بوده است. امروزه آموزش تاريخ علاوه بر اينكه به مفهوم آگاهي بخشيدن به احوال و سرگذشت اقوام و ملتهاي جهان بر اساس مدارك و اسناد به كار مي رود مي تواند انگيزه اي براي جستجو و كاوش باشد. بدیهی است كه تاريخ هر ملت شناسنامه آن ملت است و ملت بدون تاريخ،ملتي بي هويت محسوب مي شود. ايران كشوري باستاني است كه سهم چشمگيري در ايجاد تمدن جهاني داشته است بنابراين شناخت سرخطهاي اين حركتهاوتلاش گذشتگان،امري ضروري است و مي تواند انگيزه حركتهاي تكاملي آينده باشد.

زمینه های اشتغال

عمده ترين مراكز جلب فارغ التحصيلان اين رشته وزارت امور خارجه ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان موزه ها ومراكز اسناد علمي، راديو و تلویزيون، روزنامه ها، مجلات، مراكز طبع و نشر كتاب و مانند آنها و دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي (براي فارغ التحصيلان دوره هاي تحصيلي تكميلي) است.  علوم انساني در مقايسه با علوم تجربي و علوم پايه كاربرد كمتري دارد. به همين دليل فارغ التحصيلان آن كمتر مي توانند در مؤسسات خصوصي فعاليت كنند و در زمينه بازرگاني به كمك آنان بشتابند، اما رشته تاريخ كمتر با اين مقوله ها سر كار دارند. بنابراين متخصصان رشته تاريخ در سطح كارشناسي ارشد و دكتري اغلب جذب مراكز آموزشي و همچنين صداوسيما، وزارت امور خارجه، وزارت ارشاد و سازمانهاي فرهنگي مي گردد. فارغ التحصيلان دوره كارشناسي ارشد تاريخ توانائيهاي بالقوه فراواني دارند كه مي توان از آنها به عنوان مشاور در بسياري از مشاغل  و ادارات استفاده كرد .