فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

مجموعه علوم جغرافیا

کد (1102)

 

مقدمه

دانستن جغرافيا در مفهوم علمي عبارت از شناخت محيط طبيعي و انساني در پهنه زمين است كه مناسبات و روابط في مابين انسان و محيط را در تبيين پديده هاي مكاني مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي دهد تا بر مبناي اين شناخت و طبقه بندي علمي آن توانايي انسان را در بهبود شرايط محيط تكامل بخشد.

معرفی گرایش ها

  • جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
  • جغرافیای سیاسی- نظامی
  • جغرافیای طبیعی

زمینه های اشتغال

فارغ التحصيل جغرافيا مي تواند به عنوان محقق در سازمان برنامه وبودجه ، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، بنياد مستضعفان و جانبازان، سازمان جغرافيايي نيرو هاي مسلح، سازمان محيط زيست، شهرداري ها و وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، مسكن و شهر سازي، كشور، كشاورزي، جهاد سازندگي، معادن و فلزات، دفاع و نفت مشغول به كار شود، همچنين مي تواند در بخش بازار يابي كارخانجات كشور فعاليت بكند. به عبارت ديگر در اكثر كشورهاي جهان افرادي كه در صنعت توريست كار مي كنند فارغ التحصيل جغرافياي شهري هستند.فارغ التحصيلان جغرافياي نظامي مي توانند به راحتي جذب سازمانهاي انتظامي و سياسي شوند.